Hakkımızda

POLİTİKAMIZ

 • Doğruyu bulmak amacı ile sürekli iyileşme içinde olmak,
 • Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, "SIFIR HATA" ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede temin etmek,
 • Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığının bilinciyle, faaliyetlerini buna göre sürdürmek,
 • Kalite, Çevre, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitimi vazgeçilmez olarak kabul etmek,
 • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliğinin sorumluluğumuzda olduğunun bilincinde olmak ve iş amaçlarımız kadar önemli olduğunu bilmektir.

AMAÇLARIMIZ

 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
 • Hammadde ve enerji tüketimini azaltmak, olası çevre kirliliği risklerini belirlemek, kontrol altına almak ve yönetmek.
 • Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızı kontrol altında tutmak, azaltmak.
 • İç ve dış iletişimin etkin olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 • Olası iş kazalarını önlemek.

İLKELERİMİZ

 • Çevrenin korunmasını dikkate alarak, faaliyetlerini ilgilendiren mevcut tüm yasa ve yönetmeliklere uymak.
 • Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek.
 • Proje aşamasından itibaren, bitmiş ürünün teslimine kadar olan süreçte, üretim, hizmet ve faaliyetlerimizde yeni teknolojileri kullanmak.
 • Çalışanlarımızı ve üretim tesisi içinde sürekli faaliyet gösteren diğer firma elemanlarını, çevresel anlamda eğitmek, duyarlılaştırmak.
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkileri çalışanlarımız arasında paylaştırmak.
 • Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.

WhatsApp
905333140615
Instagram
facebook
Konum
Telefon
+90 532 443 23 52